Entertainment
Read More
Read More
Read More

Tenzin Dawa Tsona - Secret Lover

Chorus X 1
Gatue yinney ngay ki rang la ta ney dey yoe, kherang ha goki dukwey
Gatue yinney ngay ki rang la guk ney dey yoe, feeling di lepki dukwey
Ngay ki joke lang dhue, rang geymo shordue, feeling di lepki dukwey
Ngay ki rang la ta dhue, rang…

Read More
Read More